Menu

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny – gastrocentra

logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Hlavním cílem byla modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku gastrooborů. Teoretická i praktická příprava žáků simuluje skutečnou praxi v těchto oborech. Zlepšení materiálně-technického vybavení jednotlivých škol přispělo k zatraktivnění gastronomických oborů a ke zvýšení počtu zájemců o vzdělání v těchto oborech. Výstupem projektu je šest nově vzniklých oborových center praktické přípravy ve středoškolských oborech gastronomie. Tato oborová centra jsou vybavena moderním gastro vybavením, nábytkem a informačními a komunikačními technologiemi umožňující výrazné zkvalitnění výuky a její přiblížení reálné praxi. Výstupy projektu jsou využívány nejen pro výuku, ale i v rámci dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit.

Celkové výdaje projektu

8 753 893 Kč

z toho dotace EU 6 781 405 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.