Menu
logo Interreg SR‑ČR

Operační program

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Cílem projektu byla podpora cykloturistiky v příhraničních oblastech Moravskoslezského a Žilinského kraje. Díky projektu bylo aktualizováno cykloturistické značení a byly vyznačeny nové hraniční cyklotrasy. Byly také instalovány nové, případně obnoveny starší informační turistické tabule a proběhla aktualizace webových stránek se zaměřením na cykloturistiku. Na slovenské straně byl vybudován nový cykloturistický úsek Hrad Budatín – Strečno. Díky projektu byly uspořádány cyklistické závody a roadshow pro veřejnost. Součástí projektu byly i společné marketingové aktivity podporující cykloturistiku na obou stranách hranice.

Celkové výdaje projektu

145 772 eur
z toho dotace EU 131 1948 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.