Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

V rámci projektu bylo pořízeno 16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu, jež zajistí rychlou výrobu hasiva a jeho dopravu na větší vzdálenosti a výšku, sníží se spotřeba vody a škody způsobené hasebním zásahem.

Celkové výdaje projektu

110 807 937 Kč

z toho dotace EU 109 161 033 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.