Menu

Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou

logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

V rámci projektu bylo pořízeno 17 ks prvosledových cisternových automobilových stříkaček vybavených speciálním monitorovacím systémem pro sledování polohy vozidla, jeho okolí a zároveň umožňující obousměrný online přenos informací mezi zasahující JPO a operačním střediskem s možností poskytnutí plné informační podpory veliteli zásahu.

Celkové výdaje projektu

105 184 634 Kč

z toho dotace EU 104 406 939 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.