Informace ke koronaviru
A A A
Menu

logo Interreg PL-ČR

Operační program

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření turistického produktu spjatého s řekou Odra. Podél toku řeky se nachází velké množství přírodních, technických a kulturních památek. Oba partneři chtějí vhodnou propagací zvýšit povědomí o těchto turistických atraktivitách a zajistit tak jejich vyšší návštěvnost. Český a polský partner budou společně propagovat produkt ODRA na veletrzích cestovního ruchu, které se v r. 2020 uskuteční v Ostravě, Opoli, Vratislavi a Štětíně. Bude vytvořen komplexní marketingový produkt ODRA, který bude využíván ke zvýšení povědomí o řece Odře a turistických cílech nacházejících se v její blízkosti, zejména technické památky, vodní díla, sakrální památky, památky lidové architektury, zvyky, tradice, kulturní a společenské akce Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství. Produkt se bude skládat ze série fotografií, brožury, videospotu a výstavy.

Celkové výdaje projektu

42 961 eur

z toho dotace EU 30 000 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.