Menu
logo Interreg PL‑ČR

Operační program

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření turistického produktu spjatého s řekou Odrou. Podél toku řeky se nachází velké množství přírodních, technických a kulturních památek. Moravskoslezský kraj i Opolské vojvodství chtěli vhodnou propagací zvýšit povědomí o těchto turistických atraktivitách. Společně propagovali produkt Odry na veletrzích cestovního ruchu, které se v roce 2020 uskutečnily v Ostravě, Opoli, Vratislavi a Štětíně. Cílem bylo zvýšit návštěvnost turistických cílů, které se nacházejí v blízkosti řeky Odry. Jedná se o technické památky, vodní díla, sakrální památky, památky lidové architektury, zvyky, tradice a kulturní a společenské akce v Moravskoslezském kraji a Opolském vojvodství. Byly vytvořeny série fotografií, brožury, videospoty a oblast byla propagována na výstavách a veletrzích.

Celkové výdaje projektu

22 200 eur
z toho dotace EU 19 300 eur

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.