Menu
banner OPŽP 2007–13

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Cílem projektu bylo řešení migrační prostupnosti komunikace pro obojživelníky vytvořením biokoridoru – průchodu pod komunikací. Došlo k výstavbě systémových podpovrchových tunelů přes komunikaci v místech největších migračních tahů obojživelníků v obci Těrlicko.

Celkové výdaje projektu

6 619 669 Kč

z toho dotace EU 5 514 721 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.