Menu

Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt se zaměřoval na zmírnění dopadů nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, rozpadem mezilidských vztahů, rizikovým způsobem života nebo snížením soběstačnosti z důvodu věku a nebo zdravotního stavu. Prostřednictvím tohoto projektu se Moravskoslezský kraj v úzké spolupráci s obcemi snažil upevnit síť služeb sociální prevence, která je optimální, tzn. uspokojí potřeby klientů, zabrání nežádoucím společenským jevům a zajistí efektivnost služeb. Primárním cílem projekt byla podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání.

Celkové výdaje projektu

197 179 624 Kč

z toho dotace EU 197 179 448 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.