Menu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt reagoval na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl. Hlavním cílem projektu bylo v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů navrhnout a ověřit nový přístup ke slaďování poptávky na trhu práce v technických a řemeslných profesích v regionu a zvýšit uplatnitelnost absolventů středních škol v technických a řemeslných profesích na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Celkové výdaje projektu

7 219 126 Kč

z toho dotace EU 7 219 126 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.