Menu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu byla podpora procesu plánování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje a podpora informovanosti uživatelů sociálních služeb o procesu plánování. Dalším cílem bylo zvýšení informovanosti veřejnosti o sociální oblasti a zavádění nových metod do procesu plánování.

Celkové výdaje projektu

2 454 504 Kč

z toho dotace EU 2 454 429 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.