Menu

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

logo-opz-deti 4

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Obsah projektu

Cílem projektu bylo ještě více zvýšit počet dětí, které vyrůstají v náhradní rodině, a nemusejí žít v ústavech. Předmětem projektu bylo podpořit zájemce o náhradní rodinnou péči, poskytnout jim potřebné informace a pomoc. Dále bylo cílem projektu celkově zvýšit povědomí o náhradní rodinné péči v Moravskoslezském kraji. Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků, kteří mají na starosti umisťování dětí do náhradních rodin. A část projektu se zaměřila na to, aby v Moravskoslezském kraji fungoval efektivně systém evidence zájemců o náhradní rodinnou péči a evidence dětí, pro které se hledá náhradní rodina.

Celkové výdaje projektu

8 096 160 Kč
z toho dotace EU 7 691 350 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.