Menu

Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt umožnil nastavení systémového poskytování sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny. Prostřednictvím projektu se zvýšila dostupnost kvalitních sociálních služeb a počet doprovodných aktivit pro uživatele na celém území Moravskoslezského kraje. Uživatelům služeb se tak nabízí služby, které jsou zaměřeny na řešení a pomoc jejich problémů a jsou poskytovány v jejich přirozeném prostředí a v souladu s jejich individuálními potřebami. Dlouhodobý přínos spatřujeme v návaznosti a propojenosti sociálních služeb na celém území kraje a tím k vytvoření komplexní sítě sociálních služeb.

Celkové výdaje projektu

558 362 498 Kč

z toho dotace EU 557 218 854 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.