Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění těchto osob do společnosti. Projekt se zaměřil na podporu sociálních a zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním prostřednictvím vzdělávání personálu či mezioborové spolupráce. Osoby s duševním onemocněním byly zapojeny do aktivit projektu a do pracovního procesu. Díky projektu se podařilo snížit stigmatizaci osob s duševním onemocněním, zvýšit povědomí o schopnostech těchto osob vést běžný život a celkově zvýšit kvalitu jejich života. Zapojeni byli poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb a jejich personál. Vzdělávání personálu bylo zaměřeno na profesionální dovednosti a zapojeni byli také peer konzultanti, tedy osoby s vlastní zkušeností.
Závěrečná evaluační zpráva – Podpora duše II (formát pdf, velikost 419 kB)

Celkové výdaje projektu

23 768 380 Kč
z toho dotace EU 22 389 970 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.