Menu
logo MŠMT

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Projekt byl zaměřen na vzdělávání a podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí, a probíhal na devíti školách v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity byly zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků a rozvoj školních poradenských pracovišť. Důležitou částí projektu byla přímá práce se žáky v rámci doučování v neformálních klubech a kroužcích zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráce s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání. V rámci projektu probíhalo vzdělávání odborníků na školách a sdílení odborných zkušeností.

Celkové výdaje projektu

32 471 260 Kč
z toho dotace EU 30 845 320 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.