Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů za pomocí moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky. Toto vybavení umožnilo větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti dosavadním frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Prostřednictvím stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace vznikly učebny a laboratoře přírodovědných předmětů. Do vzniklých učeben či laboratoří byly pořízeny nové didaktické pomůcky pro výuku, ICT a nábytek. Výstupem projektu byly inovované, modernizované či zrenovované laboratoře či učebny pro výuku přírodovědných předmětů; stavební úpravy a rozvody elektroinstalace; nákup vybavení pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů.

Celkové výdaje projektu

10 324 909 Kč

z toho dotace EU 8 100 655 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.