Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na poskytování sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Předmětem projektu byla podpora a financování sociálních služeb samostatného bydlení, sociálně terapeutických dílen, telefonická krizová pomoc a v závěru evaluace poskytovaných sociálních služeb. Cílem bylo, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít jako součást běžné společnosti.

Celkové výdaje projektu

54 510 460 Kč
z toho dotace EU 51 784 930 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.