Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na poskytování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Předmětem projektu byla podpora a financování vybraných sociálních služeb, hodnocení efektivity poskytovaných sociálních služeb a evaluace poskytovaných sociálních služeb. Cílem projektu bylo umožnit lidem se zdravotním postižením či s jiným sociálním znevýhodněním žít jako součást běžné společnosti.

Celkové výdaje projektu

338 680 420 Kč
z toho dotace EU 321 746& 400 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.