Menu
logo Podpora služeb 2022+

Operační program

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu

CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora vybraných sociálních služeb
  2. Kontrola poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2022 – 30. 6. 2025

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel. 595 622 212
e‑mail katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel. 595 622 762
e‑mail jitka.markova@msk.cz

Ing. Pavla Vránová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel. 595 622 422
e‑mail pavla.vranova@msk.cz

Ing. Adéla Zapletalová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel. 595 622 768
e‑mail adela.zapletalova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.