Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Obsah projektu

Projekt byl zaměřen na poskytování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Předmětem projektu bylo financování vybraných sociálních služeb a kontrola a evaluace poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o financování např. těchto druhů sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení.

Celkové výdaje projektu

499 057 310 Kč
z toho dotace EU 473 809 130 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.