Menu

Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko‑českém příhraničí

logo přeshraniční spolupráce SR‑ČR

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byla podpora talentovaných středoškoláků přírodovědných a technických oborů/předmětů ve slovensko-českém pohraničí a rozšíření rozhledu žáků o své budoucí uplatnitelnosti i v příhraničním prostředí. Dílčími cíli bylo nalezení talentovaných středoškoláků na obou stranách hranice formou soutěží, motivace talentovaným středoškolákům k efektivnímu uplatnění na vysoké škole, přímá podpora nejtalentovanějších středoškoláků exkurzemi a ukázkami odborné praxe, podpora inovace ve výuce na středních školách formou seminářů a speciálních interaktivních experimentálních workshopů pro pedagogické pracovníky a uspořádání konference a vytvoření metodické publikace pro podporu transferu poznatků z procesu vzdělávání nadaných studentů.

Celkové výdaje projektu

1 002 202 Kč

z toho dotace EU 875 081 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.