Menu
logo plánování sociálních služeb

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt navazoval na transformaci pobytových sociálních služeb od ústavní péče do přirozeného prostředí. Cílem bylo podpořit začleňování osob se zdravotním postižením do běžného života. Záměrem projektu bylo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb vzděláváním personálu, metodickým vedením a konzultacemi s externím odborníkem. Projekt se také zaměřil na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdravotním postižením.

Bylo natočeno 10 minipořadů s názvem Žít normálně zaměřených na posílení povědomí o právech osob se zdravotním postižením žít v běžné společnosti:

Děti do ústavu nepatří
Chceme žít aktivně
Na diagnóze nezáleží
Nestavějme bariéry
Právo na práci
Právo na rozhodování
Svoboda a domov nejsou samozřejmostí
Ve dvou je život hezčí
Život je dar
Život v izolaci není život

Celkové výdaje projektu

12 560 480 Kč
z toho dotace EU 10 760 480 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.