Menu

Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji

logo OP Zaměstnanost

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo přispět ke změně ústavů, kde žijí děti do tří let tak, aby se život dětí v těchto ústavech více podobal životu v běžných rodinách. Na začátku projektu byla zpracována analýza dosavadní péče o děti v ústavech a byl stanoven plán, jak se bude péče o děti v ústavech dále rozvíjet. Další částí projektu byly stáže v zahraničí, kde se odborníci seznámili s příklady dobré praxe při přeměně ústavů na zařízení rodinného typu. Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků, aby dokázali lépe pomoci dětem v krizové situaci včetně dětí se zdravotním znevýhodněním a poruchou autistického spektra.

Celkové výdaje projektu

20 000 000 Kč
z toho dotace EU 17 820 000 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.