Menu

Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání a supervize u poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu bylo zajistit vzdělávání pracovníků v různých oblastech sociální práce a realizovat supervizi pro pracovníky zadavatelů sociálních služeb. Proběhly akreditované vzdělávací kurzy a pracovní workshopy. Pro pracovníky z řad zadavatelů sociálních služeb byla realizována individuální a skupinová supervize.

Celkové výdaje projektu

7 815 201 Kč

z toho dotace EU 7 812 685 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.