Menu
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit vzdělávání pracovníků ve specifických oblastech sociální práce, a to poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících na území Moravskoslezského kraje. Projekt nabídl specificky zaměřené klíčové aktivity, které byly vždy tématicky zaměřeny na konkrétní cílovou skupinu a specifika její práce. Projektem byly vytvořeny vzdělávací programy a vzdělávací kurzy z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Projekt rovněž cíleně podpořil pečující osoby, a to konkrétně rodiče dětí s postižením. Projekt byl součástí celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti. Získané znalosti a dovednosti absolventi vzdělávání zúročili přímo v praxi při práci a v jednání s klienty. Projekt v konečném důsledku přispěl ke zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji.

Celkové výdaje projektu

6 800 175 Kč

z toho dotace EU 6 780 092 Kč

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.