koronaweb
Menu

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653

Cíle projektu

Cílem projektu bylo především získat aktuální informace o situaci na poli sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji, čehož bylo dosaženo pomocí výstupu aktivity KA 1, kterou bylo zpracování Analýzy sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v Moravskoslezském kraji, a to včetně návrhu na zlepšení a zkvalitnění těchto služeb. Současně projekt podpořil také přímo osoby s duševním onemocněním - prostřednictvím realizace KA 2 – podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím zapojení peer konzultantů. Posledním cílem bylo přispět ke zvýšení kvality pracovníků a služeb, které se zaměřují na práci s lidmi s duševním onemocněním realizací vzdělávacích kurzů a semináře pro osoby pracující v těchto sociálních službách, ale také pro pracovníky obcí, jejichž agenda se dotýká osob s duševním onemocněním nebo pro sociální pracovníky ze zdravotnických zařízení - KA 3. Do realizace projektu byli zapojeni zaměstnanci krajského úřadu, přizvaní byli externisté.

Cílové skupiny

Přehled klíčových aktivit projektu

Doba realizace projektu

březen 2016 – leden 2018

Kontaktní osoby

Mgr. Daniela Matějů
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Sylvie Starzewská, DiS.
odborný garant
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 934
e-mail: sylvie.starzewska@msk.cz

Mgr. Hana Čtveráčková, DiS.
odborný garant
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 647
e-mail: hana.ctverackova@msk.cz

Celkové výdaje projektu

6 426 116 Kč
z toho dotace EU 5 462 198 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.