Menu

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Cíle projektu

Cílem projektu bylo zmapovat dostupnost sociálních služeb pro občany s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu byla Analýzy sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Analýza uvádí také návrhy na zlepšení a zkvalitnění služeb. Do projektu byli zapojeni i peer konzultanti, kteří z vlastní zkušenosti hodnotili dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů a seminářů byli vzdělávání pracovníci, kteří se zaměřují na práci s lidmi s duševním onemocněním. Vzdělávací akce byly určeny také pracovníkům obcí, kteří pracují s osobami s duševním onemocněním a sociálním pracovníkům ze zdravotnictví.

Celkové výdaje projektu

3 660 800 Kč
z toho dotace EU 3 414 300 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.