Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnění služeb směrem k žadatelům o náhradní rodinnou péči, pěstounům a dětem žijícím v pěstounských rodinách, a to jak v procesu přípravy těchto žadatelů a dětí, tak také v následném poradenství pěstounům. Realizací projektu vzniklo moderní multidisciplinární pracoviště nabízející prostor pro kvalitní spolupráci psychologů asociálních pracovníků směrem k rodinám pěstounů a jim svěřeným dětem.

Celkové výdaje projektu

27 573 295 Kč

z toho dotace EU 19 886 466 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.