Menu

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji

logo EU MSK

Operační program

Operační program Zaměstnanost plus

Registrační číslo

CZ.03.04.01/00/22_026/0003047

Cíl projektu

Cílem projektu je poskytovat ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 bezplatné školní stravování dětem z rodin, které jsou ohrožené chudobou nebo potravinovou deprivací. Bezplatné obědy budou dostávat také děti z rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Bezplatné školní stravování bude poskytováno dětem v mateřských, základní i středních školách v Moravskoslezském kraji, včetně škol speciálních a konzervatoří. Projekty na financování obědů pro znevýhodněné děti jsou v Moravskoslezském kraji realizovány již od roku 2017 a dlouhodobé zkušenosti ukazují, že dětem, které pravidelně chodí na obědy, se zlepší celková školní docházka a jejich sociální začlenění mezi ostatní děti.

Celkové výdaje projektu

70 882 000 Kč
z toho dotace EU 63 613 800 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.