Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo modernizovat či vybudovat učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů. Jednalo se o učebny fyziky a chemie na odborných školách. Byly provedeny stavební práce v jednotlivých učebnách a zlepšila se bezbariérová dostupnost na školách. Následně bylo pořízeno vybavení do těchto učeben. Projekt byl realizován na čtyřech středních školách v Moravskoslezském kraji.

Celkové výdaje projektu

8 628 570 Kč
z toho dotace EU 7 689 030 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.