Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek a zvýšení efektivity vyučovacího procesu, názornosti, a pestrosti výuky, aby bylo možno respektovat individuální potřeby žáků, vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků, nabídnout prostory pro volnočasové aktivity mimo výuku či v rámci dalšího vzdělávání ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Výstupem projektu jsou modernizované nebo nově vybudované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů.

Celkové výdaje projektu

9 619 593 Kč

z toho dotace EU 9 194 473 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.