Menu

Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Krajský úřad je správce významných informačních systémů a na základě zákona o kybernetické bezpečnosti je povinen zajistit jejich informační bezpečnost. Cílem projektu bylo v souladu s legislativou zajistit rozvoj a kvalitu informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu byl implementován nástroj SIEM včetně funkcionality systému pro pravidelný audit logů; systém pro řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře; systém pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z vnější sítě před neoprávněnou činností, popřením provedených činností, kompromitací nebo neautorizovanou změnou.

Celkové výdaje projektu

10 693 020 Kč
z toho dotace EU 9 490 970 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.