Menu

Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice Těšínská, která je důležitou spojnicí mezi Ostravou a Havířovem. Byly rekonstruovány jednotlivé úseky mezi ulicí Bohumínskou a hranicí okresu Karviná. Celková délka rekonstruovaných úseků byla 5,094 km.

Celkové výdaje projektu

67 233 840 Kč
z toho dotace EU 27 520 980 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.