Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu bylo zajistit na silniční síti II. a III. třídy opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení negativního vlivu provozu na životní prostředí a současně tak zlepšit užitnou hodnotu těchto komunikací. Jednalo se zejména o úpravu obrusné vrstvy komunikací, sanace neúnosných míst, dosypání krajnic, modernizace propustků, vyčištění příkopů a zřízení svodidel.

Celkové výdaje projektu

245 836 580 Kč

z toho dotace EU 220 119 830 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.