Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/470 v Ostravě na ulici Orlovská od křižovatky se silnicí II/477 a II/647 (ulice Bohumínská a Muglinovská) a křižovatkou s ulicí Záblatská. Rekonstrukce se týkala i 4 propustků. Záměrem bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev silnice a obnova živičných vrstev. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 2,840 km.

Celkové výdaje projektu

44 749 418 Kč
z toho dotace EU 39 635 090 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.