Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)

logo IROP 2021

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce silnice II. třídy, a to silnice II/470H Severní spoj Ostrava. Konkrétně se jedná o úsek od mostu přes řeku Odru po okružní křižovatku nad ulicí Mariánskohorská. Rekonstruovány budou i napojovací rampy.

Celkové výdaje projektu

115 796 000 Kč
z toho dotace EU 92 612 226 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.