Menu

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/478 od hranice města Ostravy a města Klimkovice až po křižovatku na silnici I/58 (ulice Plzeňská) na katastrálním území městského obvodu Nová Bělá. Rekonstrukce se týkala i pěti propustků a čtyř mostů. Záměrem bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev silnice a obnova živičných vrstev. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 8,923 km.

Celkové výdaje projektu

86 042 023 Kč
z toho dotace EU 75 622 300 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.