Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo dokončení rekonstrukce mostní estakády na Bazalech v Ostravě a rekonstruovat navazují silnici Českobratrskou po křižovatku s ulicí Hladnovskou. Cílem projektu bylo odstranění závad na mostech a silnici a zlepšení plynulosti dopravy.

Celkové výdaje projektu

212 610 400 Kč
z toho dotace EU 191 804 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Na tento projekt byla statutárním městem Ostrava poskytnuta účelová investiční dotace v celkové výši 13 634 745 Kč

Logo SM Ostrava

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.