Menu

Rekonstrukce úseku silnice Bílá – Klokočov – Turzovka

logo přeshraniční spolupráce SR‑ČR

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace silnice č. II/484 v trase Bílá – Klokočov – Turzovka o celkové délce 8 276 m, z toho 5 206 m na české straně hranice. Jednalo se o stavební úpravy konstrukčních i obrusných vrstev komunikace včetně rekonstrukce 12 silničních propustků se zřízením zábradlí a svodidel. Provedena byla také výměna směrových sloupků, úprava nivelity vozovky, obnova vodorovného dopravního značení a zřízení silničních sjezdů. V rámci projektu se na slovenské straně řešila i komplexní rekonstrukce mostů č. 484-078 a 484-073.

Celkové výdaje projektu

77 763 160 Kč

z toho dotace EU 69 387 930 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.