Menu

Rekonstrukce úseku silnice Čadca – Milošová – Mosty u Jablunkova

logo přeshraniční spolupráce SR‑ČR

Operační program

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace silnice č. III/01179 v trase Čadca – Milošová – Mosty u Jablunkova o celkové délce 6181 m, z toho 3281 m na české straně hranice. Jednalo se o stavební úpravy konstrukčních i obrusných vrstev komunikace včetně rekonstrukce 2 mostů na slovenské straně hranice. Provedena byla také rekonstrukce krajnic, úprava nivelity vozovky, obnova vodorovného dopravního značení, zřízení silničních sjezdů a 3 autobusových zálivů.

Celkové výdaje projektu

18 283 220 Kč

z toho dotace EU 16 515 880 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.