Menu

RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

resolve

Operační program

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Cíl projektu

Cílem projektu byla příprava a realizace plánu, který pomůže omezit emise CO₂ vytvořené dopravou související se zásobováním obchodů a služeb v centrech měst a obcí. Jednalo se o mezinárodní projekt, ve kterém bylo hlavním koordinátorem město Roermond z Holandska. Kromě Moravskoslezského kraje se do projektu zapojili města Kroneborg (Švédsko), Varšava (PL), Almada (Portugalsko), Maribor (Slovinsko), Manchester (Anglie), Reggio Emilia (Itálie) a univerzita Erasmus University Rotterdam. V rámci projektu probíhala výměna zkušeností, revize plánů udržitelné městské mobility a hodnocení dopadů udržitelné mobility na obchod a služby v centrech měst. Výstupem projektu byl návrh konkrétních opatření, která mají zajistit udržitelnou dopravu v centrech měst tak, aby bylo zároveň zajištěno zásobování obchodů a služeb. Moravskoslezský kraj spolupracoval při návrhu konkrétní opatření s městy Opava a Ostrava.

Celkové výdaje projektu

4 048 850 Kč
z toho dotace EU 2 997 980 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.