Menu
logo OP Životní prostředí

Operační program

Operační program Životní prostředí

Cíl projektu

Předmětem projektu bylo odbahnění rybníka a tím se zlepšily podmínky pro chov ryb a zvýšila se biodiverzita v rybníce. Odbahněním byla zlikvidována podstatná část zásob semen kotvice plovoucí, která je expanzivním druhem. Díky revitalizaci rybníka vznikl biotop pro vzácné a ohrožené živočichy, zejména vodní ptáky a obojživelníky. Konkrétně se zlepšily podmínky pro želvu bahenní, piskoře pruhovaného, vážku jasnoskvrnnou, kuňku ohnivou a mnoho dalších živočichů. Vznikly také podmínky pro růst vzácných mokřadních rostlin. Kromě odbahnění vznikly ostrovy pro hnízdění ptáků a rozmnožování plazů, byla vytvořena soustava tůní, opravily se technické objekty rybníka a vykácely se náletové dřeviny.

Celkové výdaje projektu

40 710 890 Kč
z toho dotace EU 38 160 690 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.