Menu
logo IOP

Operační program

Integrovaný operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zefektivnit veřejnou správu prostřednictvím e‑Governmentu služeb pomocí informačních a komunikačních technologií. Byl pořízen komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací, byl vytvořen plán rozvoje vodovodů a kanalizací, bylo pořízeno digitální datové úložiště, byl rozšířen videokonferenční systém a byl pořízen hardware pro služby Technologického centra Moravskoslezského kraje.

Celkové výdaje projektu

27 151 699 Kč

z toho dotace EU 20 278 178 Kč

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.