Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení technického stavu 14 úseků silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji formou rekonstrukce nebo modernizace a odstranění bodových závad ve sjízdnosti. Výstupem projektu je 31,80 km rekonstruovaných silnic II. třídy, 14,26 km rekonstruovaných silnic III. třídy a nový úsek silnice v délce 0,750 km.

Celkové výdaje projektu

409 871 090 Kč

z toho dotace EU 351 291 770 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.