Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu byl odklon tranzitní dopravy z průjezdního úseku silnice II/461 ve směru Ostrava – Olomouc mimo zástavbu. Stavba začíná v křížení se silnicí I/57 vytvořením okružní křižovatky a v konci je napojena na silnici II/461 ve vzdálenosti cca 200,0 m od křižovatky se silnicí I/11. Součástí stavby byla rekonstrukce podjezdu pod tratí ČD Ostrava-Svinov – Opava, vybudování mostu přes řeku Moravici, okružní křižovatky se silnicí II/464 včetně podjezdu pro pěší a cyklisty a mostu přes trať ČD Opava – Hradec nad Moravicí.

Celkové výdaje projektu

556 321 290 Kč

z toho dotace EU 297 572 510 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.