Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. Došlo k odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace, zlepšení dopravní obslužnosti, zkrácení jízdních dob. Výstupem projektu je zrekonstruovaná silnice II/464 Studénka – Mošnov v délce 4,3 km a dále byl rekonstruován most ev. č. 464-015 přes řeku Odru před obcí Nová Horka a most ev. č. 464-016 přes potok Sedlnice u obce Nová Horka.

Celkové výdaje projektu

125 328 940 Kč

z toho dotace EU 69 693 290 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.