Menu

Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce silnice II. třídy II/442 v úseku Staré Heřminovy – Horní Benešov. Rekonstrukce se týkala i 13 propustků a 5 opěrných zdí dlouhých celkem 324,3 m. Záměrem bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev silnice a obnova živičných vrstev. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 2,798 km.

Celkové výdaje projektu

44 144 700 Kč
z toho dotace EU 39 177 960 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.