Menu
logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu bylo rozšíření silnice na jižním okraji průmyslové zóny Mošnov. Důvodem bylo dopravní napojení průmyslové zóny v Mošnově a vybudování hlavní silnice v rámci průmyslové zóny. Výstavba byla také důležitá pro budoucí napojení na obchvat Mošnova.

Celkové výdaje projektu

32 469 600 Kč
z toho dotace EU 25 456 210 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.