Menu

Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578–2 Vávrovice – Wiechowice

logo Interreg ČR-PL

Operační program

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Cíl projektu

Jedná se o partnerský projekt mezi Moravskoslezským krajem a Okresem Hlubčice, který má za cíl zlepšit přeshraniční mobilitu mezi Českem a Polskem. Moravskoslezský kraj je v tomto projektu vedoucím partnerem. Výstupem projektu bude rekonstrukce mostu s evidenčním číslem 0578-2 na silnici III/0578. Tato silnice spojuje obce Vávrovice v České republice a Wiechowice v Polské republice. Cílem projektu je rekonstrukce silničního mostu, a to povede ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Projekt by také měl přispět k rozvoji příhraničních regionů na obou stranách hranice.

Celkové výdaje projektu

1 616 010 eur
z toho dotace EU 1 373 609 eur

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.