Menu

Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno – Branice

logo Interreg ČR-PL

Operační program

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Cíl projektu

Jedná se o partnerský projekt mezi Moravskoslezským krajem a Opolským vojvodstvím, který má za cíl zlepšit přeshraniční mobilitu mezi Českem a Polskem. Moravskoslezský kraj v tomto projektu vystupuje jako vedoucí partner. Výstupem projektu bude rekonstrukce mostu s evidenčním číslem 4593-3 na silnici III/4593. Tato silnice spojuje obce Úvalno v České republice a Branice v Polské republice. Rekonstrukce mostu by měla zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy a podpořit rozvoj příhraničních regionů na obou stranách hranice.

Celkové výdaje projektu

461 027 eur
z toho dotace EU 391 873 eur

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.