Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce silnice III/4689 v Petrovicích u Karviné v celkové délce 1,3 km. V rámci rekonstrukce bylo provedeno snížení nivelety komunikace o cca 1,0 m oproti dosavadnímu stavu a posun osy komunikace tak, aby vznikl prostor pro umístění jednostranného chodníku. Dále bylo provedeno kácení a ořez silničního stromoví a zlepšení stavebně technického stavu mostů a propustků.

Celkové výdaje projektu

66 229 040 Kč

z toho dotace EU 40 874 240 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.