Menu
logo ROP

Operační program

Regionální operační program Moravskoslezsko

Cíl projektu

Cílem projektu bylo ulehčit dopravě při průjezdu městskou částí Ostrava – Svinov a zvýšit dopravní bezpečnost v zastavěné části. Předmětem projektu byla výstavba nové komunikace, konkrétně přeložka komunikace III/4785 na ulici Bílovecká v celkové délce cca 1,55 km.

Celkové výdaje projektu

97 495 840 Kč

z toho dotace EU 81 222 420 Kč

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.