Menu
logo OP JAK

Operační program

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo

CZ.02.01.02/00/22_009/0008169

Cíl projektu

Cílem projektu je posílit hospodářský růst Moravskoslezského kraje a jeho mezinárodní reputaci. Projekt reaguje na problémy jako nízká intenzita podnikání v kraji, nízká míra zakládání nových inovativních firem, omezený potenciál komercionalizace výsledků výzkumu, nedostatečné zapojení do mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu, či pokles počtu studentů na vysokých školách v kraji.

Jedním z cílů projektu je zvýšit podnikavost v regionu. Součástí projektu je např. propojování investorů se start-upy, nebo vzdělávání pedagogů, aby dokázali podpořit podnikavost studentů a žáků. Důležitou aktivitou v rámci projektu bude propojování výzkumných organizací s firmami v regionu, aby se posílilo komerční využití výsledků výzkumu. Dále by se díky projektu měli odborníci z regionu více zapojit do mezinárodních týmů a projektů. Projekt by také měl posílit povědomí v kraji o nových technologických trendech.

Celkové výdaje projektu

75 999 999 Kč
z toho dotace EU 49 437 999 Kč

Projekt je financován Evropskou unií

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.